Pozvani smo na procenu i preliminarni dogovor. Nakon uvida u obim poslova koje bi trebalo uraditi data je ponuda i uputstvo sta je obaveza zaposlenih da urade pre selidbe. Svaki komad nameštaja i opreme je morao biti obeležen nalepnicom na kojoj je pisalo ime i broj prostorije na istovaru  u koju ih treba uneti. Doneli smo im kartonske kutije za pakovanje sitnog iventara koji su oni takođe upakovali do dogovorenog termina. Naš deo posla se sastojao u demontaži gabaritnih komada nameštaja koji zbog svojih dimenzija nije mogao da se prenosi ucelo, zaštiti osetljivih komada streč i puc-puc folijom a potom i preseljenju celokupnog iventara u novi objekat. Pošto se firma nalazila na četvrtom spratu bez lifta zgrade bivšeg zavoda za zaštitu na radu, bio je potreban angažman većeg broja radnika. Na utovaru je bilo rasporedjeno šestorica radnika koji su robu i nameštaj demontirali, štitili, spuštali sa četvrtog sprata i utovarali u vozilo  a na istovaru četvorica koji su robu unosili i raspoređivali u novi objekat. Vozilo SELIDBI NOVI SAD je bilo u stalnoj cirkulaciji od mesta utovara do mesta istovara. Posao je na obostrano zadovoljstvo uspešno završen za dva dana vikenda tako da su zaposleni iz Eton Digitala mogli u ponedeljak da nastave sa svojim poslovima.