Nedavno smo završili posao preseljenja gospodina Roberta iz Novog Sada za Ameriku

Posle višegodišnjeg službovanja u našoj zemlji došlo je vreme da se on vrati kući. Dogovor o realizaciji selidbe je tekao isključivo na engleskom jeziku što nam nije predstavljalo nikakav problem pošto većina naših radnika tečno govori taj jezik. Nakon dogovora pristupilo se realizaciji preseljenja. Posao se sastojao iz nekoliko etapa. U prvoj etapi koja je realizovana u nekoliko dana, preseljavali smo Robertove stvari sa tri lokacije do magacina u Petrovaradinu. Kada su sve stvari i namešaj bili preseljeni, naša ekipa je pristupila zaštiti i pakovanju. Osetljivi komadi su bili zaštićeni puc-puc folijom a manje osetljivi streč folijom i kartonom. Sitan iventar smo pakovali u kutije. Svaki komad je morao da bude numerisan i upisan u paking listu. Taj deo je bitan da bi se naknadno moglo obaviti izlazno carinjenje. Kada je sve bilo završeno, dogovoren je termin sa beogradskim prevoznikom koji je specijalizovan za kontejnerski prevoz. Dogovorenog dana ekipa iz agencije za selidbe Novi Sad je dočekala kod magacina vozilo sa kontejnerom, pażljivo u njega upakovala nameštaj i selidbene stvari.Procedura utovara u kontejner je slikana jer se može dogoditi da carinici traže fotografije.  Nakon toga kontejner je zaključan a vozilo se uputilo na carinski terminal da bi se tamo odradilo izlazno carinjenje, kako bi kontejner sa stvarima mogao da krene ka svojoj dalekoj destinaciji. Po završetku carinske procedure vozilo se uputilo ka Rijeci, gde će kontejner biti istovaren i čekati na brod kojim će biti transportovan do Amerike.